Javni poziv Grada Rijeke za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva

Javni poziv Grada Rijeke za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva

objavljeno u: Novosti

Dodjela nepovratnih subvencija poduzetnicima najveći je segment Općeg programa poticanja poduzetništva na području grada Rijeke.
„Grad Rijeka je prvi program donio još 2008. godine, potom je izmijenjen 2014. godine, a na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u srpnju izmijenjen je i nadopunjen s namjerom da se približi potrebama poduzetnika, jasnije definirajući mjere te omogućujući da veći broj poduzetnika ostvari pravo na subvenciju. Od 2008. godine, odnosno početka realizacije programa, dodijeljeno je preko 900 subvencija u vrijednosti oko 12,8 milijuna kuna,“ kazala je pročelnica Odjela za poduzetništvo Jana Sertić.

Temeljem danas raspisanog poziva, subvencije se dodjeljuju za devet mjera usmjerenih na razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti riječkih poduzetnika. Tako poduzetnici mogu podnijeti zahtjev za subvencioniranje troškova za uvođenje certifikata, izradu marketinških planova, nabavku softvera, informatičke i elektroničke opreme, uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima, nabavu strojeva i opreme, usavršavanja zaposlenika te subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna, izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske unije te troškova poduzetnika početnika.

U kontekstu stanja na tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja posebno je zanimljiva mjera subvencioniranje poduzetnika početnika, jer subvencija inicijalnih ulaganja za ovu kategoriju znači lakši iskorak na tržište što neposredno predstavlja oblik samozapošljavanja i novog zapošljavanja.

Sustav nepovratnih subvencija (potpora malih vrijednosti) provodi se kroz dodjelu potpora u visini od 50 % do 80% realiziranih troškova (ovisno o pojedinoj mjeri). Pojedini prijavitelj ima mogućnost podnošenja prijave na dvije od devet ponuđenih mjera, putem kojih može ostvariti subvenciju u maksimalnom iznosu od 75 tisuća kuna.

U 2018. godini za nepovratne subvencije poduzetnicima osigurano je 2,875 milijuna kuna, s time da će se za subvencioniranje navedenih devet mjera predviđeno 2,075 milijuna kuna, dok je ostalih 800 tisuća kuna rezervirano za mjeru subvencioniranja kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita, za što je poziv raspisan u kolovozu i još traje, a tek će se raspisati javni poziv za Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga u suradnji sa Zakladom Fipro.

Povećanje u proračunu za 2018. godinu za ovu svrhu u odnosu na 2017. godinu iznosi 575 tisuća kuna, što je u skladu sa odlukom da se svake godine, do kraja mandatnog razdoblja, povećavaju sredstva za subvencioniranje poduzetništva.

„Iako je danas raspisan javni poziv, kako bi poduzetnici imali dovoljno vremena da pripreme dokumentaciju, prijave će se zaprimati tek od 1. listopada te će poduzetnici imati mjesec dana za prijavu, do 31. listopada do 23 sata i 59 minuta,“ kazala je pročelnica Sertić, istaknuvši kako je u odnosu na prošlu godinu uvedena i novina, odnosno postavljeni su kvalitativni kriteriji temeljem kojih će se bodovati pristigle prijave.

Viši savjetnik za razvoj poduzetništva u Odjelu za poduzetništvo Dario Dobrilović pojasnio je proceduru podnošenja prijava. Kao i protekle godine, prijava se može podnijeti samo u online obliku, putem Informacijskog servisa grada Rijeke dostupnog na portalu eUsluga. Na portalu eUsluga, u rubrici Poduzetništvo, dostupni su i interaktivni obrasci potrebni za prijavu – dvije obavezne izjave te izjava koju popunjavaju samo poduzetnici koji se prijavljuju za mjeru subvencioniranja troškova poduzetnika početnika.

Da bi mogli podnijeti prijavu na Javni poziv prijavitelji moraju izraditi korisnički račun na navedenom servisu, odnosno registrirati se. Registrirati se ne moraju oni koji već od prošle godine imaju korisnički račun. Prijavitelji nakon registracije, ispunjavaju elektronički obrazac prijave kojeg šalju zajedno s potrebnom dokumentacijom prethodno učitanom sa svog računala. Isto tako, prijavitelji moraju voditi računa da minimalni iznos pojedinačnog računa kojeg prilažu mora biti isti ili veći od 200,00 kuna bez PDV-a.

Neposredno nakon slanja prijave, prijavitelj na upisanu e-mail adresu (koju je naveo u e-obrascu) dobiva potvrdu zaprimanja prijave te podatke za praćenje tijeka obrade; klasu i kod za praćenje e-Predmeta u e-Uredu, kojem se također pristupa putem Informacijskog servisa Grada Rijeke. Na ovaj način prijavitelji u svakom trenutku imaju uvid u kojoj se fazi nalazi prijava, što pridonosi povećaju transparentnosti cijelog postupka.

Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke u roku od 60 dana od dana njegova zatvaranja, a obavijest o tome korisnicima će se dostaviti putem elektroničke pošte.

Javni poziv možete pronaći u privitku ove objave.

Javni-poziv-18-nepovratne-subvencije-poduzetnicima