Izbjegnite kazne i saznajte koje su Vaše obaveze na seminaru „Održivo gospodarenje otpadom“

Izbjegnite kazne i saznajte koje su Vaše obaveze na seminaru „Održivo gospodarenje otpadom“

objavljeno u: Novosti

Pozivamo vas na seminar  “Održivo gospodarenje otpadom” koji će se održati u srijedu, 24. listopada 2018. godine u trajanju od 16:00 do 20:00 sati na adresi Udruženja obrtnika Rijeka, Vukovarska 21 (Edukacijski centar u prizemlju zgrade).

Svaka pravna i fizička osoba – obrtnik koja prilikom poslovnih aktivnosti stvara i generira otpad, zakonom je dužna na pravilan način gospodariti otpadom, voditi dokumentaciju o otpadu te predavati otpad. U suprotnome, propisane su visoke kazne za one koji ne postupaju sukladno zakonskim propisima.

 

Kotizacija za seminar iznosi 100,00 kn/osobi. Iznos kotizacije potrebno je uplatiti na žiro račun Udruženja obrtnika Rijeka (IBAN: HR4723400091117013553; poziv na broj: datum uplate). Uplaćeni iznos kotizacije smatrati će se pravovaljanom prijavom na seminar, a uplatu treba izvršiti najkasnije do utorka 23. listopada 2018. godine.

Uz dokaz o izvršenoj uplati, za potrebe prijave potrebno je navesti slijedeće:

  1. Naziv, adresa sjedišta i OIB obrta;
  2. Status (obrtnik/član obiteljskog kućanstva/zaposlenik) i
  3. Kontakt broj na koji vas možemo nazvati u slučaju dodatnih informacija.

 

Potvrdu o uplati i tražene podatke potrebno je poslati na e-mail cehovi@obrtnici-rijeka.hr.