Prijavite se za subvencioniranje redovnih kamata i naknada za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini

Prijavite se za subvencioniranje redovnih kamata i naknada za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini

objavljeno u: Novosti

Grad Rijeka ovim programom želi omogućiti povoljnije uvjete financiranja ulaganja u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, investicijskih projekata te projekata ulaganja u turističku infrastrukturu na području grada Rijeke, a sve u funkciji samozapošljavanja, novog zapošljavanja, podizanja kvalitete turističkih smještajnih kapaciteta, odnosno podizanja poduzetničke konkurentnosti.

 

Više o samom programu i uvjetima možete pročitati na sljedećem linku:

https://www.rijeka.hr/prijavite-se-za-subvencioniranje-kamata-za-poduzetnice-kredite/