Poziv na javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izvanrednom prijevozu

Poziv na javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izvanrednom prijevozu

objavljeno u: Novosti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture otvorilo novo javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izvanrednom prijevozu.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7904 kao i u prilogu ove objave.

”Od stupanja na snagu Pravilnika o izvanrednom prijevozu (2007. godina) dodana su mjerila za izračun troškova i naknade za izvanredni prijevoz. Od stupanja na snagu Pravilnik o izvanrednom prijevozu nije mijenjan niti dopunjavan tako da pojedine odredbe nisu usklađene s posebnim propisima kojima se uređuju pravila na temelju kojih javnopravna tijela, u okviru djelokruga utvrđenog na temelju posebnih propisa, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. Za efikasnije obavljanje pojedinih poslova u okviru nadležnosti, nužna je prilagodba u organizaciji rada. Osnovni cilj prijedloga Pravilnika o izvanrednom prijevozu :

– usklađenje sa posebnim propisima kojima se uređuje izdavanje dozvola za izvanredni prijevoz,

– jasno su propisani uvjeti i način obavljanja izvanrednog prijevoza,

– propisani su uvjeti i postupak izdavanja dozvola,

– propisana je odgovornost sudionika u postupku obavljanja izvanrednog prijevoza,

– propisani su troškovi i mjerila za izračun naknada za izvanredni prijevoz s reguliranom raspodjelom naknade po upraviteljima cesta,

– uvođenje godišnjih dozvola za poljoprivredne strojeve,

– uvođenje dozvola kojima se daje mogućnost vožnje većeg broja vozila temeljem iste dozvole, (tzv. vožnja u konvoju),

– uređuju se uvjeti pratnje izvanrednih prijevoza uvođenjem jednostavne i zahtjevne pratnje. ”

Savjetovanje je otvoreno do: 6.8.2018.

Molimo da nam vaše prijedloge i primjedbe dostavite na e-mail adresu: cehovi@hok.hr, najkasnije do 2.8. kako bi ih na vrijeme mogli unijeti u obrazac e-savjetovanja.

 

Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izvanrednom prijevozu