Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva organizira sastanak s predstavnicima autoriziranih plivarica

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva organizira sastanak s predstavnicima autoriziranih plivarica

objavljeno u: Novosti

Obavještavamo Vas da Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede organizira sastanak s predstavnicima autoriziranih plivarica koji će se održati u petak, 29. lipnja 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Zagrebu, Kino dvorana Gospodarski klub (Ulica grada Vukovara 78) s ciljem pružanja informacija vezano za mjere regulacije ribolova male plave ribe u Jadranu.

 

Poziv na sastanak_lipanj