PRIJAVE ZA SUFINANCIRANE EDUKACIJE, SEMINARE I TEČAJEVE ZA OBRTNIKE

PRIJAVE ZA SUFINANCIRANE EDUKACIJE, SEMINARE I TEČAJEVE ZA OBRTNIKE

objavljeno u: Novosti

Poštovani,

 

Udruženje obrtnika i ove godine za svoje članove organizira sufinancirane tečajeve knjigovodstva, informatike, stranih jezika (početni i napredni), osnove paušalnih obrta, praktična primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR), digitalni marketing, motivacija zaposlenika, financijska pismenost, osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu, nova znanja za novo poduzetništvo i druge.

U nastavku donosimo popis tečajeva, edukacija i seminara uz opis i okvirne termine, a koji će se konačno dogovoriti nakon prikupljenih preferencija zainteresiranih obrtnika. Isti će se održavati u terminu za koji najveći broj obrtnika iskaže interes.

 

OSNOVE KNJIGOVODSTVA

Trajanje tečaja : 12 školskih sati (2×3 školska sata) – 2 tjedna

Termini: od 17,00-19,30 sati

Cijena: 440,00 kn (trošak polaznika od          132,00 kn – 220,00 kn – ovisno o broju prijavljenih)

-izrada računa, ponuda i sl.

-internet bankarstvo

-zapošljavanje radnika

-fiskalizacija

-putni nalozi

-reprezentacija

-inspekcijski nadzori i dr

INFORMATIKA – OSNOVNE INFORMATIČKE KOMPETENCIJE

Trajanje tečaja: 30 školskih sati (po 4 školska sata) – 4 tjedna

Mogući termini: jutarnji ili popodnevni

Cijena: 990,00 kn (trošak polaznika od          297,00 kn – 495,00 kn– ovisno o broju prijavljenih)

-Windows

-Word

-Internet

-e-mail

INFORMATIKA – EXCEL

Trajanje tečaja: 15 školskih sati (2×3 školska sata) – 2,5 tjedna

Mogući termini: jutarnji ili popodnevni

Cijena: 480,00 kn (trošak polaznika od          104,00 kn – 240,00 kn – ovisno o broju prijavljenih)

INFORMATIKA – NAPREDNI WORD I EXCEL

Trajanje tečaja: 30 školskih sati (po 4 školska sata) – 4 tjedna

Mogući termini: jutarnji ili popodnevni

Cijena: 990,00 kn trošak polaznika od            297,00 kn – 495,00 kn – ovisno o broju prijavljenih)

 
STRANI JEZICI (talijanski, engleski, njemački)

Trajanje tečaja: 42 školska sata (14×3 sata) – 7 tjedana) – 4 tjedna

Mogući termini: jutarnji ili popodnevni

Mogući stupnjevi: početni ili napredni

Cijena: 990,00 kn (trošak polaznika od          297,00 kn – 495,00 kn – ovisno o broju prijavljenih)

OSNOVE PAUŠALNIH OBRTA

Trajanje radionice: 4 sata

Mogući termin: poslijepodne

Cijena: 180,00 kn (trošak polaznika od             54,00 kn – 90,00 kn – ovisno o broju prijavljenih)

DIGITALNI MARKETING – FACEBOOK OGLAŠAVANJE

Trajanje radionice: 4 sata

Termin: 09.06.2018. (subota) – 9,00 sati

Cijena: 2.125,00 kn (trošak polaznika od      637,50 kn do 1062,50 kn – ovisno o broju prijavljenih)

–  uvjet je da osoba ima otvoren facebook profil

–  kompjuteri su osigurani u Udruženju

DIGITALNI MARKETING – GOOGLE ADWORDS – OSNOVNO

Trajanje seminara: 2 sata

Termin: jutarnji ili popodnevni

Cijena: 1.125,00 kn (trošak polaznika od      337,50 kn do 562,50 kn – ovisno o broju prijavljenih)

DIGITALNI MARKETING – CONTENT MARKETING, PISANJE ZA WEB, IZRADA I MANAGEMENT SADRŽAJA, NEWSLETTER

Trajanje seminara: 2 sata

Termin: jutarnji ili popodnevni

Cijena: 1.200,00 kn (trošak polaznika od      600,00 kn do 740,00 kn – ovisno o broju prijavljenih)

–         Područje društvenih mreža, online digitalno oglašavanje, digitalna interakcija i sl.
FINANCIJSKA PISMENOST – POREZ NA DOHODAK, POREZ NA DODANU VRIJEDNOST, PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBRTNIČKE DJELATNOSTI

Trajanje seminara: 2 sata

Termin: jutarnji ili popodnevni

Cijena: 1.200,00 kn (trošak polaznika od      600,00 kn do 740,00 kn – ovisno o broju prijavljenih)

–         Proces koji fianncijskim potrošačima i ulagačima omogućava da poboljšaju shvaćanje o financijskim instrumentima i konceptima, identificiraju financijske rizike i mogućnosti, rade informirane izbore i involviraju se u efikasne aktivnosti
NOVA ZNANJA ZA NOVO PODUZETNIŠTVO

Trajanje seminara: 2 sata

Termin: jutarnji ili popodnevni

Cijena: 1.200,00 kn (trošak polaznika od      740,00 kn do 600,00 kn – ovisno o broju prijavljenih)

–         kako biti kreativan na poslu

–         kako suzbiti tremu i biti odličan govornik

–         Disney metoda kreativnog razmišljanja

 

KAKO MOTIVIRATI I VODITI SVOJE ZAPOSLENIKE

Trajanje seminara: 2 sata

Termin: jutarnji ili popodnevni

Cijena: 1.200,00 kn (trošak polaznika od      740,00 kn do 600,00 kn – ovisno o broju prijavljenih)

–         Metode motivacije i vođenja svojih zaposlenika

 

UVJETI:

  • Pravo prijave imaju svi obrtnici – članovi Udruženja, njihovi zaposlenici, te članovi uže obitelji obrtnika sukladno Zakonu o obrtu, no sufinanciranje ostvaruju samo vlasnici obrta i to uz uvjet da im dug komorskog doprinosa ne premašuje dva kvartala, tj. 456,00 Kn.
  • Tečajevi, edukacije i seminari za sve vlasnike obrta Udruženje sufinancira u iznosu od  50%-70% (ovisno o broju prijavljenih)
  • Uz prijavu obavezno navedite tečaj/edukaciju/seminar za koji ste zainteresirani, te željeni termin održavanja (jutarnji/poslijepodnevni)
  • Za tečajeve stranih jezika navesti stupanj

 

Prijaviti se možete na mail: uo.rijeka@hok.hr