Riječki obrtnici budućim konobarima, kuharima i slastičarima donirali sredstva za kvalitetnije učenje

Riječki obrtnici budućim konobarima, kuharima i slastičarima donirali sredstva za kvalitetnije učenje

objavljeno u: Novosti

Udruženje obrtnika Rijeka i Ugostiteljska škola Opatija mogu se pohvaliti dugogodišnjom uspješnom suradnjom, posebice na realizaciji tradicionalne humanitarne organizacije Maškarana jota koja se već više od 10 godina odvija na riječkom Korzu za vrijeme trajanja Karnevala.

Kako bi se barem malo odužili ravnateljici, profesorima, te posebice učenicima od kojih će jednoga dana neki sasvim sigurno i sami postati obrtnici ili njihovi budući zaposlenici, članovi Upravnog odbora Udruženja obrtnika Rijeka odučili su Ugostiteljskoj školi Opatija donirati tri tisuće kuna za nabavku nove opreme za potrebe izvođenja praktikuma.

Donaciji je prethodio i sastanak predsjednika Udruženja Darka Sertića te ravnateljice Ugostiteljske škole Sibile Roth na kojem se raspravljalo o dugogodišnjem problemu manjka interesa za upise u strukovna zanimanja, te neusklađenosti obrazovnog sustava sa stvarnim potrebama na tržištu rada. Naime, upravo su zanimanja za koje se školuju učenici Ugostiteljske škole među najdeficitarnijim u našoj turistički orijentiranoj državi.

Udruženje obrtnika svake godine ulaže znatne napore kako bi animiralo što veći broj učenika viših razreda osnovnih škola s područja Rijeke, Kraljevice, Kostrene, Čavli i Bakra za upise u brojna strukovna zanimanja. U tu je svrhu i snimljen film ‘Svijet rada i obrta’ u kojem su na djeci pristupačan način prezentirana obrtnička zanimanja, kao i strukovni programi srednjih škola našega područja.