OSNOVANA SEKCIJA CVJEĆARA CEHA USLUŽNOG OBRTA UDRUŽENJA OBRTNIKA RIJEKA

OSNOVANA SEKCIJA CVJEĆARA CEHA USLUŽNOG OBRTA UDRUŽENJA OBRTNIKA RIJEKA

objavljeno u: Novosti

Kako Udruženje obrtnika Rijeka potiče svoje članove na uže strukovno udruživanje putem sekcija unutar postojećih cehova, jučer je održan sastanak novoosnovane Sekcije cvjećara Ceha uslužnog obrta na kojem je za predsjednicu Sekcije izabrana Andrea Marinac.

Na sastanku su prisutni obrtnici cvjećarske struke raspravljali o problemima s kojima se susreću u svom poslovanju, kao i o planovima budućih aktivnosti Sekcije – posjeti i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i sl.

Sljedeći sastanak planira se održati na jesen, a u međuvremenu se sa svim upitima možete obratiti gđi Marinac na 091 753 8954.