NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2016.

NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2016.

objavljeno u: Novosti

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu (NN 125/2015).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2016. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u RH u razdoblju siječanj-kolovoz 2015. godine, koja iznosi 8.037,00 kn prama objavi državnog zavoda za statistiku.

01

*Napomena: prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (NN 157/14) obrtnici su od 01. siječnja 2016. godine obvezni sami utvrđivati obvezu doprinosa za osobno osiguranje i podnositi propisana izvješća (obrazac JOPPD), dok je do sada rješenja o obvezi doprinosa izdavala Porezna uprava.
Obrtnicima paušalistima će rješenja i dalje izdavati Porezna uprava.